logo.png
ზარზმის ღვთისმშობელი

2024-04-24

ზარზმის ღვთისმშობელი

მანგლისის ღვთისმშობლის ხატი

2024-04-23

მანგლისის ღვთისმშობლის ხატი

დმანისის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი

2024-04-23

დმანისის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი

წილკნის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი

2024-04-22

წილკნის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი

ვარძიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატი

2024-04-21

ვარძიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატი

ღვთისმშობლის ხატი, ივერიისად (ქართულად) წოდებული

2024-04-21

ღვთისმშობლის ხატი, ივერიისად (ქართულად) წოდებული

პეტრიწონის ღმრთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ქართული ხატი

2024-04-01

პეტრიწონის ღმრთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ქართული ხატი

აწყურის ღვთისმშობლის ხატი - მცველი ივერიისა

2024-03-29

აწყურის ღვთისმშობლის ხატი - მცველი ივერიისა

ღვთისმშობლის პირველი ხატები

2024-01-30

ღვთისმშობლის პირველი ხატები

ივერიის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული

2020-04-21

ივერიის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული

12 (25) თებერვალი - დღესასწაული ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისა

2020-02-24

12 (25) თებერვალი - დღესასწაული ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისა